Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
Државна корпорација „Ростех“ учествује у изложби EXPO-RUSSIA SERBIA 2016
02.02.2017

Основана је у циљу доприноса пројектовању, производњи и извозу високотехнолошких индустријских производа.
Државна корпорација „Ростех“ је руска индустријска корпорација која обухвата око 700 организација, од којих је за сада формирано 9 холдинга у војно-индустријском комплексу и 5 у цивилним гранама индустрије. Организације Ростех-а налазе се на територији 60 субјеката РФ и испоручују производе на тржишта више од 70 земаља.
ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ КОРПОРАЦИЈЕ
• Унапређење извоза и продаја на међународном и домаћем тржишту високотехнолошких индустријских производа
•  Учешће у реализацији државне политике у области војно-техничке сарадње Руске Федерације са другим земљама и у реализацији државног програма наоружања
•  Привлачење инвестиција ради стварања конкурентних производа високотехнолошких индустријских производа
•  Промотивно-изложбена и маркетиншка делатност, учешће у излагању узорака производа цивилне, војне и двоструке намене на територији Русије и ван њених граница
•  Допринос емпиријским истраживањима у оквиру перспективних праваца развоја науке и технике
• Имплементација савремених технологија у производњу ради повећања нивоа домаћих производа, смањења рокова и цене израде производа
•  Допринос спољнотрговинској делатности у области производа војне намене

Все новости